ลงนามสมุดเยี่ยมชม || อ่านสมุดเยี่ยมชม || กระดานบอร์ด || chat || สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
 
เปิดหน้า || ||
 
ปฏิมากรรมหยดน้ำ สัญลักษณ์ของสวนน้ำ ฯ ร.๙ , พื้นที่ลานจอดรถ และซุ้มประชาสัมพันธ์
ดูภาพพื้นที่รวม
 

สิ่งแรกที่จะแนะนำคือ พื้นที่ลานจอดรถ,ซุ้มประชาสัมพันธ์ และปฏิมากรรมหยดน้ำ

ลานจอดรถจักรยาน และจักรยานยนต์ทางเข้าสู่สวนน้ำ ฯ ร.๙ เมื่อท่านมาจากตัวเมืองนครราชสีมา ผ่านสี่แยก ทางเข้าจะอยู่ทางซ้ายมือ โดยผ่านลานจอดรถ ซึ่ง ในช่วงเช้า จะอนุญาตให้นำรถยนต์เข้ามาจอดได้ สำหรับในช่วงบ่าย ตั้งแต่ ๑๕๐๐ เป็นต้นไป ห้ามนำรถยนต์เข้ามาจอด อนุญาตเฉพาะรถจักรยาน และจักรยานยนต์เท่านั้น เนื่องจากมีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ลานจอดรถในส่วนน้ำ ฯ ร.๙ มีพื้นที่น้อย ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวก จึงจัดระเบียบการจอดรถใหม่ โดยรถยนต์ให้นำมาจอดที่ลานจอดรถของ รพ.ค่ายสุรนารี ฝั่งตรงข้าม

ซุ้มประชาสัมพันธ์ จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในซุ้ม ทั้งเช้าและเย็นซุ้มประชาสัมพันธ์ เพื่อบริการข่าวสารแก่ผู้ใช้บริการสวนน้ำ ฯ ร.๙ เกี่ยวกับการบริการ , การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในสวนน้ำ ฯ , ตลอดทั้งรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการนำเสนอต่อผู้จัดการสวนน้ำ ฯ ร.๙ เพื่อหาหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม ที่ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ต้องการ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในซุ้มประชาสัมพันธ์ ยังมีหน้าที่บริการ ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บด้วย

ปฏิมากรรมหยดน้ำปฏิมากรรมหยดน้ำ เป็นสัญลักษณ์ของสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีความหมาย ได้แก่ หยดน้ำสีทองประกอบตราสัญลักษณ์ เฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบ หมายถึง น้ำพระทัยจากในหลวง สีทอง แสดง ถึงสีแห่งความสูงสุด หยดน้ำสีขาว หมายถึง น้ำพระทัยที่ขาวบริสุทธิ์ ที่หยดลงมา อย่างไม่ขาดสาย มือ ๒ ข้างที่รองรับหยดน้ำ และดอกบัว หมายถึง พสกนิกรซึ่งน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณ ดอกบัวสองดอก หมายถึง พืชพันธุ์ธัญญาหาร และความเจริญ งอกงาม ซึ่งเป็นผลจากน้ำพระทัย ฐานที่ตั้งรองรับหยดน้ำดอกบัว และมือเป็นรูปทรงกลมสีน้ำตาลอ่อน หมายถึง ความมั่นคงในความมั่นใจของประชาชน

ภายในสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ จะประกอบไปด้วยทางวิ่งออกกำลังกาย และทางวิ่งรถจักรยาน ซึ่งมีระยะทาง ๑ รอบ ประมาณ ๓ กิโลเมตรเศษ และมีสถานที่ทำกิจกรรมร่วมกันต่าง ๆ ได้แก่
พื้นที่ลานรวมใจ
ดูภาพพื้นที่รวม
 
 
เป็นสนามหญ้า และสวนไม้ดอกไม้ประดับ สำหรับนั่งพักผ่อนหย่อนใจ ชมทิวทัศน์ สูดอากาศบริสุทธิ์ มีผู้ใช้พื้นที่นี้เป็นจำนวนมาก และปัจจุบัน มีการจัดกิจกรรมของชมรมคนช่างวาด บริการนักวาด นั่งพักผ่อนและวาดรูปกลางแจ้ง
     
 
พักผ่อนหย่อนใจ
     
ชมรมคนช่างวาด
ทัศนียภาพยามพลบค่ำ
ยามพลบค่ำ
     
 
ลานดนตรี น้ำตก และน้ำพุ
ดูภาพพื้นที่รวม
   
ประกอบไปด้วย สวนไม้ดอก - ไม้ประดับ เวทีกลางแจ้ง และศาลาอเนกประสงค์ วัตถุประสงค์ใช้เป็นที่จัดการแสดงกลางแจ้ง เช่น การแสดงดนตรี การแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น ปัจจุบันมีการจัดกิจกรรมเต้นแอร์โรบิคในตอนเย็นทุกวัน
     
สารวัตรทหาร ตรวจความเรียบร้อยทุกวัน
ลานดนตรี ผู้ใช้บริการมากทุกวัน
แอร์โรบิค
     
น้ำตก เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอีกจุดหนึ่ง ซึ่งน้ำตกที่เปิดให้ไหลตลอดเวลา เป็นน้ำดิบที่วางท่อเชื่อมต่อมาจากลำตะคลอง เพื่อเติมน้ำดิบให้กับบุ่งตาหลั่ว สำหรับผลิตน้ำประปา จ่ายให้กับค่ายสุรนารี และชุมชนใกล้เคียง
เพื่อจัดให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสวนสาธารณอันน่ารื่นรมย์ ได้รับบริจาค จาก นาย สุวัจน์ ลิปตพัลลภ (ส.ส.นครราชสีมา) จัดสร้างน้ำพุสูงที่สุดในโลก
น้ำพุสูงที่สุดในโลก
   
ไม้กลายเป็นหิน อายุหลายพันปี ได้นำมาจัดวางไว้ในพื้นที่ลานรวมใจ และลานดนตรี หลายชิ้น เป็นภาพที่หาชมได้ในสวนสาธารณแห่งนี้
ไม้กลายเป็นหินอายุหลายพันปี
     
 
ไม้กลายเป็นหินอายุหลายพันปี
 
   
เปิดหน้า || ||
 
 
เว็บไซต์สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙; http://www.rta.mi.th/bungtaluo พัฒนาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓) ; E-mail ; bugntaluo@thai.com
 
ลานจอดรถยนต์ ลานจอดรถจักรยานยนต์ ลานจอดรถจักรยานยนต์ ซุ้มประชาสัมพันธ์ ปฏิมากรรมหยดน้ำ