จนท.ช.พัน.๒๐๑ได้ดำเนินการซ่อมถนนที่ชำรุดชั่วคราวเพื่อรอดำเนินการซ่อมแซมต่อไปหลังจากที่ฝนหยุดตก ๒๘ ก.ย.๕๙