เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำใน สวนน้ำฯ ร.๙ ๒๔ ก.ย.๕๙