ผสวป.รพ.ค่ายสุรนารี ได้ดำเนินการจัดโครงการ “สังคมสดใส ต้านภัยบุหรี่” ๓๑ พ.ค.๕๙