งานเลี้ยงอุปสมบท ร.ต.เกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ศา ๒๘ พ.ค.๕๙