กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ร่วมสร้างพลังใจ ขจัดภัยยาเสพติด ๒๖ พ.ค.๕๙