กิจกรรมเทิดพระเกียรติโครงการปั่น๘๔วัน ๑,๐๘๔ กิโลเมตร เพื่อแม่ของแผ่นดิน ผวจ.นม.เป็นประธาน ๒๑ พ.ค.๕๙