ชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙