การปรับปรุงทางจักรยานที่เป็นหลุม โดย ช.พัน.๒๐๑ ๔ พ.ค.๕๙