กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โรงเรียนบ้านดอนขวาง ๒๗ ม.ค.๕๙