งานเลี้ยงต้อนรับคณะวปอ. บริเวณลานนวมินทร์ ๑๔ ธ.ค.๕๘