ศาลอุทธรณ์ภาค๓ จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณจุดปล่อยปลาสวนน้ำฯ ร.๙ ๒ ธ.ค.๕๘