อพปร.องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อ.ประทาย จว.น.ม ทดสอบกำลังใจ ๑๕ ก.ย.๕๘