พิธีรับมอบและเปิดใช้สะพาน ณ วังขนาย จากบ.อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๘