หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมาจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ ๒๐ มิ.ย.๕๘