สำนักงานสวนน้ำฯ ร.๙ รับมอบงบประมาณปรับปรุงสะพานวังขนาย ๒๒ พ.ค.๕๘