โรงสีราชสีมาศิริโชคชัยมอบเงินสนันสนุนให้กับสำนักงานสวนน้ำ ร.๙ ๑๔ พ.ค.๕๘