งานเลี้ยงรับรองนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓๘ ณ สวนน้ำฯ ร.๙ ๒๒ ม.ค.๖๐