พิธีมอบเครื่องออกกำลังกาย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ๘ ธ.ค.๕๙