บ.กรุงเทพประกันชีวิต ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๖ ธ.ค.๕๙