บริษัท คูลโซลูชั่น จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการเทพื้นปูนเพื่อติดตั้งเตรี่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

๓๐ พ.ย.๕๙