บริษัท มาสด้า ราชาออโต้เซลล์ จำกัด ตรวจพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องเด็กเล่นและปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ๑๑ ต.ค.๕๙