ลงนามสมุดเยี่ยมชม || อ่านสมุดเยี่ยมชม || กระดานบอร์ด || chat || สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
บุ่งตาหลั่ว เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อยู่ในเขต ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา บริเวณทิศตะวันตก ของค่ายสุรนารีในปัจจุบัน ปรากฎในแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ชุด L ๗๐๑๗ ระวาง ๕๔๓๘ IV อยู่ในกรอบพิกัดตั้ง ๘๗ - ๘๘ พิกัดราบ ๕๕ - ๕๖ บุ่งตาหลั่วเป็นแหล่งน้ำ ที่ราษฎรอาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค มาแต่เดิม เมื่อปี ๒๔๔๓ ได้มีการจัดตั้งหน่วย กรมทหารราบที่ ๕ ขึ้นบริเวณทิศตะวันตกของบุ่งตาหลั่ว เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งน้ำ
คลิกดูภาพใหญ่
เดินทางท่องเที่ยวผ่านโคราช แวะพักผ่อนที่ สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
คลิกดูภาพใหญ่
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ตั้งของจังหวัด
คลิกดูภาพใหญ่
คลิกดูภาพใหญ่
บุ่งตาหลั่ว อยู่ทางทิศใต้ของตัวเมือง นคราชสีมา , ทิศตะวันตกของ ค่ายสุรนารี

เดินทางมาเที่ยวพักผ่อน และ ออกกำลังกาย ที่สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙

  • ถ้ามาจากตัวเมือง นครราชสีมา สามารถใช้เส้นทางลัดเลี้ยวขวาเข้าซอยข้างวัด สุทัศนจินดา ตามถนนมาด้านหลังจวนผู้ว่า ฯ ข้ามทางรถไฟ ให้เลี้ยวขวา ถึงกำแพงโรงต้มเหล้าให้เลี้ยวซ้าย เลาะตามกำแพง และจะถึงบุ่งล่าง ตามถนนมาเรื่อย ๆ จะถึงสี่แยกตรงเข้าไป สวนน้ำ ฯ จะอยู่ทางซ้ายมือ
  • ถ้ามาจากทางด้านห้าแยกหัวรถไฟ ผ่าน หน้าโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เมื่อถึงสี่แยก สวนน้ำ ฯ จะอยู่ทางขวามือ
คลิกดูภาพใหญ่
แบบก่อสร้าง
แรกเริ่มโครงการ
คลิกดูภาพใหญ่
คลิกดูภาพใหญ่
ภาพมุมสูง จะเห็นถนนแยก อ่างเก็บน้ำ ออกเป็นสองส่วน ด้านล่างซ้ายเรียกว่าบุ่งล่าง อีกด้านของถนนคือ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร.๙
   
   
 
 
เว็บไซต์สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙; http://www.rta.mi.th/bungtaluo พัฒนาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ (กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓) ; E-mail ; bugntaluo@thai.com