เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ สัมภาษณ์ จ.ส.อ.สุทิน สะราคำ เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสวนน้ำ ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของ พัน.พัฒนา ๒ พื้นที่ลานดนตรี เมื่อ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๐