เกี่ยวกับโครงการ
 
 
ปฏิมากรรมหยดน้ำ
 
หยดน้ำสีทองประกอบตราสัญลักษณ์
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

หมายถึง
น้ำพระทัยจากในหลวง สีทอง แสดง
ถึงสีแห่งความสูงสุด
หยดน้ำสีขาว
หมายถึง
น้ำพระทัยที่ขาวบริสุทธิ์ ที่หยดลงมา
อย่างไม่ขาดสาย
มือ 2 ข้างที่รองรับหยดน้ำ
และดอกบัว

หมายถึง
พสกนิกรซึ่งน้อมรับพระมหากรุณาธิคุณ
ดอกบัวสองดอก
หมายถึง

พืชพันธุ์ธัญญาหาร และความเจริญ
งอกงาม ซึ่งเป็นผลจากน้ำพระทัย
ฐานที่ตั้งรองรับหยดน้ำดอกบัว
และมือเป็นรูปทรงกลมสีน้ำตาลอ่อน

หมายถึง
ความมั่นคงในความมั่นใจของประชาชน
 
 
:: Webtip ::
เทคนิคการตกแต่งเว็บไซต์

ขอเสนอ เทคนิคเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อเติมสีสันให้ โฮมเพจ

rrrr
 
อ่านข่าว/รายการโทรทัศน์
 
 
 
ลิ้งค์หน่วยงาน
 
:: Web หน่วยทหาร ::
:: Web ในโคราช ::
สำนักงาน ปภ.จังหวัด นครราชสีมา
:: Website จังหวัด ::
:: สำนักนายกรัฐมนตรี ::
 
:: กระทรวง ::
 
 
ประกาศสวนน้ำ ฯ ร.๙
 
การติดป้ายโฆษณา เพื่อให้ทัศนียภาพ โดยทั่วไป ของสวนน้ำฯ สบายตาออกกำลังกาย อย่างไร้กังวล ดังนั้น การติดป้ายหรือแผ่นโฆษณาต่างๆ จึงกำหนดให้ อนุญาตติดได้เฉพาะ บางจุด และต้องได้รับอนุญาต จาก สำนักงานสวนน้ำ ฯ ก่อนเท่านั้น สำนักงานสวนน้ำ ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บป้ายโฆษณา ที่ติดตั้งในบริเวณสวนน้ำ ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากท่านต้องการ ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา โปรดประสานกับ สง.สวนน้ำ ฯ โดยตรง
 
 
 
Web ส่วนราชการ/อื่น ๆ
 
:: LIVE TV ::
 
modernine Live TV
TV5 Live
Nation Live
 
 
 
 
 


     สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ได้พัฒนา มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือ และ พลังสามัคคีของหน่วยงาน ราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร นักการเมือง พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งแสดงออก ถึงความจงรักภักดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนม์พรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒
     สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ถือว่า เป็นสวนสาธารณะ ที่สะอาดร่มรื่นมีทัศนียภาพ ที่สวยงาม มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั่ว ๆ ไปดี เหมาะแก่การปรับปรุง และพัฒนาทางด้านการอนามัย สิ่งแวดล้อม ร่วมกับ การส่งเสริมสุขภาพ และการออกกำลังกาย ภายในประกอบด้วย ทางคนวิ่ง ทางจักรยาน น้ำพุ ไฟฟ้า น้ำตก ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทางกาย ลานจอดรถ ลานรวมใจ ลานดนตรี ลานภูมิรักษ์ ลานกีฬา และลานนวมินทร์ เป็นต้น รวมทั้งได้จำลอง โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ซึ่งดำเนินการ โดยหน่วยทหาร ของกองทัพภาคที่ ๒ โดยรอบพื้นที่ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ด้วย

กิจกรรมสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ ร.๙

กิจกรรม Bike Trip Charity 2017 ครั้งที่๑ ปั่น ปัน ปลูก ๒๘ พ.ค.๖๐
โครงการกำลังพลต้นแบบสมรรถภาพร่างกายยอดเยี่ยม ทภ.๒ ๒๘ เม.ย.๖๐
ป.๓ พัน.๓ ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ๑๗ มี.ค.๖๐
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร ๑๔ มี.ค.๖๐
การทดสอบสมรรถภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตร ๑๔ มี.ค.๖๐
การสาธิตขั้นตอนการทำงานของระบบฝายพับ ๖ มี.ค.๖๐
งานเลี้ยงรับรองนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่๓๘ ณ สวนน้ำฯ ร.๙ ๒๒ ม.ค.๖๐
การแสดงดนตรีพระราชนิพนธ์ ณ สวนน้ำฯ ร.๙ ๒๑ ม.ค.๖๐
พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) ๒๐ ม.ค.๖๐
วันเด็กเเห่งชาติ ๑๔ ม.ค.๕๙
โรงเรียนวัดสระแก้วจัดกิจกรรม เดินตามรอยพ่อ ๑๔ ธ.ค.๕๙
พิธีมอบเครื่องออกกำลังกาย บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) ๘ ธ.ค.๕๙
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายผบ.หน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่า และ ผบ.กรม ทพ. ในพื้นที่ ทภ.๒ ๗ ธ.ค.๕๙
บ.กรุงเทพประกันชีวิต ได้เข้ามาดำเนินการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๖ ธ.ค.๕๙
พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ลานนวมินทร์ ๒๐ พ.ย.๕๙
บริษัท คูลโซลูชั่น จำกัด ได้เข้ามาดำเนินการเทพื้นปูนเพื่อติดตั้งเตรี่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ๓๐ พ.ย.๕๙
รอง ผบ.ป.๓ ต้อนรับ พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ์ และคณะ เข้าเยี่ยมชมภายในสวนน้ำฯ ร.๙๑๑ พ.ย.๕๙
สำนักงานสถิตินครราชสีมา ปลูกต้นไม้ทดแทนต้นที่ตาย ๓๑ ต.ค.๕๙
สโมสรไลออนส์ และ พล.ร.๓ ตรวจพื้นที่จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ซึ่งจะจัดในวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๙
บริษัท มาสด้า ราชาออโต้เซลล์ จำกัด ตรวจพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องเด็กเล่นและปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น ๑๑ ต.ค.๕๙
กิจกรรม “เดิน – วิ่ง การกุศล ย่าโมมินิมาราธอน” ๙ ต.ค.๕๙
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานย่าโมมินิมาราธอน ครั้งที่ ๑ ๔ ต.ค.๕๙
จนท.ช.พัน.๒๐๑ได้ดำเนินการซ่อมถนนที่ชำรุดชั่วคราวเพื่อรอดำเนินการซ่อมแซมต่อไปหลังจากที่ฝนหยุดตก ๒๘ ก.ย.๕๙
เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อมได้ทำการติดตั้งระบบระบายน้ำใน สวนน้ำฯ ร.๙ ๒๔ ก.ย.๕๙
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๓ (ส่วนกลาง) ๒๔ ส.ค.๕๙
แนะนำให้ความรู้ จนท.สวนน้ำฯ ร.๙ ในการตัดก้านตาล
พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตรยและดร.เกษม ณ นคร พร้อมคณะเยี่ยมชมสวนน้ำฯ ๗ ก.ค.๕๙
พันเอก เกษมสันต์ ปัทมานนท์ เดินทางมาเข้าเยี่ยมชมสวนน้ำฯ ร.๙ ๒๙ มิ.ย.๕๙
ผสวป.รพ.ค่ายสุรนารี ได้ดำเนินการจัดโครงการ “สังคมสดใส ต้านภัยบุหรี่” ๓๑ พ.ค.๕๙
งานเลี้ยงอุปสมบทร.ต.เกียรติศักดิ์ ศรีวงศ์ศา ๒๘ พ.ค.๕๙
กิจกรรมการบรรยายพิเศษ ร่วมสร้างพลังใจ ขจัดภัยยาเสพติด ๒๖ พ.ค.๕๙.
กิจกรรมเทิดพระเกียรติโครงการปั่น๘๔วัน ๑,๐๘๔ กิโลเมตร เพื่อแม่ของแผ่นดิน ผวจ.นม.เป็นประธาน ๒๑ พ.ค.๕๙
ชมรมวิ่งสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน – วิ่ง สมาธิวิสาขะ พุทธบูชา เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ค.๕๙
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ทดสอบสมรรถภาพร่างกายให้กับ ผู้ที่มาออกกำลังกายภายในสวนน้ำฯ ร.๙ ๑๒ พ.ค.๕๙
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง เมื่อวันที่ ๓ พ.ค.๕๙
การปรับปรุงทางจักรยานที่เป็นหลุม โดย ช.พัน.๒๐๑ ๔ พ.ค.๕๙
รอง ผบ.ป.๓ ตรวจพื้นที่บริเวณที่ต้องการซ่อมถนนเพิ่มเติม ๒๒ เม.ย.๕๙
ธนาคารทิสโก้ ใช้สถานที่สวนน้ำฯ ร.๙ จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง ๒๖ มี.ค.๕๙
ตำรวจ กองบังคับการสืบสวนสอบสวนภาค ๓ ใช้สถานที่ทดสอบร่างกาย ๒๔ มี.ค.๕๙
รร.เทพสถิตวิทยา ขอโดดหอ ๓๔ ฟุต ๓ มี.ค.๕๙
การวางท่อดำเนินการโดย ช.พัน.๒๐๑
ตรวจผลกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างการปรับปรุงทางจักรยาน ๒๙ ก.พ.๕๙
สานงานศิลป์ กิ๋นพาเเลง เเต่งผ้าไทย ๑๙ ก.พ.๕๙
ทดสอบสมรรภาพร่างกายนายทหารสัญญาบัตรใน ทภ.๒ เมื่อวันที่ ๑๙ ก.พ.๕๙
โครงการส่งเสริมและพัฒนาเส้นทางจักรยานทั่วประเทศ
กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง โรงเรียนบ้านดอนขวาง ๒๗ ม.ค.๕๙
งานวันเด็กเเห่งชาติ ๙ ม.ค.๕๙ สวนน้ำฯ ร.๙
งานเลี้ยงต้อนรับคณะวปอ. บริเวณลานนวมินทร์๑๔ ธ.ค.๕๘
ศาลอุทธรณ์ภาค๓ จัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณจุดปล่อยปลา สวนน้ำฯ ร.๙ ๒ ธ.ค.๕๘
กองพลทหารราบที่๖ เยี่ยมชมสวนน้ำฯ ร.๙ เมื่อ ๒๑ ธ.ค.๕๘
นครราชสีมา รวมใจเทิดไท้พระมหาราชาของเเผ่นคิน ๘๘ พรรษา
ลอยกระทง ๒๕ พ.ย.๕๘
ร่วมสร้างพลังใจ ขจัดภัยยาเสพติด ๑๙ พ.ย.๕๘
พิธีเปิดงานสัปดาห์สุขภาพจิตเเห่งชาติ ๕ พ.ย.๕๘
ิตรวจประเมินพื้นที่เขตสุขาภิบาล ประจำปี ๑๕ ต.ค.๕๘
ิอพปร.องค์การบริหารส่วนตำบลกระทุ่มราย อ.ประทาย จว.น.ม ทดสอบกำลังใจ ๑๕ ก.ย.๕๘
ิตำรวจภูธรภาค ๓ ดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการตำรวจในสังกัด ๔ ก.ย.๕๘
พิธีรับมอบและเปิดใช้สะพาน ณ วังขนาย จากบ.อุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น จำกัด เมื่อวันที่ ๒๘ ส.ค.๕๘
สง.สิ่งแวดล้อม กทม. เยี่ยมชมสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ๑๘ ส.ค.๕๘
หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมาจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ ๒๐ มิ.ย.๕๘
บมจ.ไทยซัมซุง ประกันชีวิตเเละโคราชฮอนด้าขอใช้สถานที่จัดกิจกรรม ๑๒-๒๒ มิ.ย.๕๘
พัฒนาเเละปรับปรุงพื้นที่ภายในสวนน้ำฯ ร.๙ ๑๐ มิ.ย.๕๘
ุเดิน-วิ่งสมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ๑ มิ.ย.๕๘
ุผบ.ป.๓ ลงตรวจพื้นที่บริเวณโดยรอบสวนน้ำฯ ร.๙ ๒๘ พ.ค.๕๘
ุสำนักงานสวนน้ำฯ ร.๙ รับมอบงบประมาณปรับปรุงสะพานวังขนาย ๒๒ พ.ค.๕๘
ุโรงสีราชสีมาศิริโชคชัยมอบเงินสนันสนุนให้กับสำนักงานสวนน้ำ ร.๙ ๑๔ พ.ค.๕๘
ขุดลอกคลองสวนน้ำฯ ร.๙ ๑๒ พ.ค.๕๘
มรว.ราชภัฏ ตรวจสมรรถภาพร่างกาย ๓๐ เม.ย.๕๘
งานเลี้ยงสังสรรค์ ศิษย์เก่า ม.ขอนแก่น ๓ เม.ย.๕๘
การแข่งขันจักรยานรายการ บุ่งตาหลั่วไนท์เรซ ๒๐๑๕ ๒๘ มี.ค.๕๘
ตำรวจภูธรภาค๓ขอใช้สถานที่ทดสอบร่างกาย ๒๙ ส.ค.๕๗
ร่วมสร้างความสุขอย่างยั่งยืนเดินหน้าประเทศไทย ๕ มิ.ย.๕๗
งานราตรีสวนน้ำฯ ร.๙ ๗ ก.พ.๕๗
กิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติประจำปี๒๕๕๗ กองทัพภาคที่๒ ๑๑ ม.ค.๕๗
กิจกรรมการเเข่งขันตกปลาชะโด ๑๖ มี.ค. ๕๖
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เยี่ยมชมสวนน้ำฯ ๑๐ มี.ค. ๕๖
สำนักงานสวนน้ำ ร.๙ ให้การต้อนรับชุดทัศนศึกษา ร.ร.อนุบาลเมือง นครฯ ๘ ก.พ. ๕๖
จับปลาชะโดสวนน้ำร.๙ ๑๕ ม.ค.๕๖
งานวันเด็กสวนน้ำร.๙ ๑๒ม.ค.๕๖
ราตรีสวนน้ำ ๒๑ ธ.ค. ๕๕
ลอยกระทงบุ่งตาหลั่ว ๒๘พ.ย.๕๕
สำรวจพันธุ์ปลาสวนน้ำร.๙เมื่อ ๒๔ ต.ค.๕๕
ผบ.ป.๓สักการะเจ้าพ่อบุ่งและศาลเจ้าแม่ทัพทิม ๑๗ ต.ค. ๕๕
การจับปลาชะโดเพื่อควมคุมเเละรักษาระบบนิเวศภายในสวนน้ำร.๙เมื่อ ๑๗ ต.ค. ๕๕
งานเลี้ยง รุ่น จปร. ๓๑ ณ ลานนวมินทร์ ๗ ก.ค.๕๕
สำนักงานสวนน้ำรับมอบเงินจากคุณดำรงศักดิ์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาสวนน้ำฯ ต่อไป ๑๖พ.ค. ๕๕
รองมทภ.๒ ได้เป็นประธาน ในพิธีรับมอลเครื่องจากมูลนิธิโรตารีสากล แห่งโรตารีสากล
ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่วฯ ร.๙ ๒ เม.ย.๕๕
ผบ.ป.3 ตรวจสวนน้ำฯ ๒๙ ก.พ. ๕๕
ป.3ทดสอบร่างกาย ๒๒ ก.พ. ๕๕
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน3 ทดสอบร่างกาย ๑๕ ก.พ.๕๕
ชมรมการศึกษาเอกชน จว.น.ม. เขต 1 จัดงานเดิน -วิ่งการกุศล ๑๐ ก.พ.๕๕
ทภ.๒ จัดงานเลี้ยง ต้อนรับการฝึก คอบบราโกลด์ ๗ ก.พ. ๕๕
พิธีรับมอบนาฬิกาหอ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อให้ประชาชนที่มาใช้บริการสวนน้ำ ฯ ร.๙ ได้ทราบเวลา โดยธนาคารออมสินได้ให้ความอนุเคราะห์ และสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๑,๑๕๙,๘๐๐ บาท เมื่อ ๑๙ ส.ค. ๕๔
สวนน้ำ ฯ ร.๙ จัดโครงการ "ปลูกและใส่ปุ๋ยในวันแม่แห่งชาติ" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อ ๑๒ - ๑๘ ส.ค. ๕๔
สถานีโทรทัศน์ช่อง ๓ ร่วมกับ สถานศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา ร่วมรณรงค์การไปใช้ สิทธิ์เลือกตั้ง ฯ ใน โครงการ คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย เมื่อ ๒๕ พ.ค. ๕๔
เดิน - วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เมื่อ ๑๗ พ.ค. ๕๔
พิธีรับมอบโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา และการรณรงค์ปลุกต้นตาล และต้นยางนา โดยมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ร่วมกับ กองทัพภาคที่ ๒ เมื่อ ๔ พ.ค. ๕๔
การขุดลอกคลอง ภายในสวนน้ำ ฯ ร.๙ ตามดำริของ แม่ทัพภาคที่ ๒ ห้วง ๒ - ๗ มี.ค. ๕๔  
สมาคมผู้ปกครอง และครู ร.ร.วัดสระแก้ว จัดกิจกรรมเดิน - วิ่งการกุศลเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ สวนน้ำ ฯ ร.๙ เมื่อ ๑๒ ก.พ. ๕๔ 
งานเลี้ยงต้อนรับคณะนักกีฬาในการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ เอเซีย ครั้งที่ ๓๑ ณ สวนน้ำ ฯ ร.๙ เมื่อ ๘ ก.พ. ๕๔ 
พันเอก ยุวัต ขันธปรีชา รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ร่วมถ่ายทำรายการ เที่ยวทั่วไทยไปกับพลังงานทดแทน ณ ี่สวนน้ำ ฯ ร. ๙ เมื่อ ๒ ก.พ. ๕๔  
กิจกรรม "ราตรีสวนน้ำ ฯ ร.๙" ณ สวนน้ำบุ่งตาหลั่ว ฯ ร.๙ เมื่อ ๒๓ ธ.ค. ๕๓  
ทภ.๒ จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ สวนน้ำ ฯ ร.๙ เมื่อ ๒๒ มิ.ย. ๕๓ โดย พล.ต.คมสันต์ มานวกุล รองแม่ทัพภาคที่ ๒ให้เกียรติเดินทางมาเปิดงานดังกล่าว

สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เยี่ยมชมสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติ รัชกางที่ ๙ โดยมี พ.อ.ยงยุทธ สอนไม้ ผู้จัดการสวนน้ำให้การต้อนรับ

ดนตรีในสวน เมื่อ ๕ พ.ค.๕๓
พ.อ.ยงยุทธ สอนไม้ ผู้จัดการสวนน้ำให้สัมภาษณ์รายการ เช้านี้ที่ช่อง ๕ ออกอากาศเมื่อ ๑ มิ.ย. ๕๓

สวนน้ำ ฯ ร.๙ ได้นำจุลินทรีย์ EM รดต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อเพิ่มอินทรีย์สารในดิน เพื่อให้ต้นไม้เจริญ งอกงามได้ดี

สวนน้ำ ร.๙ ได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ รวมถึงภูมิทัศน์ ให้มีสภาพน่ามาใช้บริการ และสะดวกสบายมาากขึ้น

สวนสาธารณะต้นแบบหลัก
( Best Practice Model )

แหล่งเก็บน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย
และสถานที่พักผ่อน อันน่ารื่นรมย์
ที่ใหญ่ที่สุด ของชาวโคราช
ในความดูแลของกองทัพภาคที่ ๒

โดย กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓
ผู้จัดการสวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ท่านปัจจุบันคือ พันเอก ยุวัต ขันธปรีชา
ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓

มีลู่หรือช่องทางสำหรับขี่จักรยานระยะทาง  ๓ กม.เศษ
บริการพักผ่อนหย่อนใจด้วยการตกปลาวันหยุดทุก เสาร์ - อาทิตย์
:: ดิกชันนารี ไทย - อังกฤษ ::
::Update Antivirus::
:: เงิน ๆ ทอง ๆ ::
น้ำคือชีวิต

 

 

สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ ค่ายสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
โทร ๐-๔๔๒๕-๘๖๓๘,๐-๔๔๒๕-๗๘๒๓ หรือ
๐-๔๔๒๕-๕๓๐๙ ต่อ ๒๒๖๑๙

Website สวนน้ำบุ่งตาหลั่วเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙ : http://www.bungtaluo.com
พัฒนาโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ
( กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๓)
E-mail ; bungtaluo@hotmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/bungtaluo

ตั้งเคาท์เตอร์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗
ปรับปรุงล่าสุด
stats counter
ประชาสัมพันธ์
 
 
แก้มลิง ของเมืองโคราช

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่พสกนิกร ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นั้น ได้ทรงเสียสละเวลา ทุ่มเท เหนื่อยยากพระวรกาย สู้ทรงอุตส่าห์เสด็จ ฯ ไป ทุกหนแห่งไม่ว่าจะห่างไกล หรือ มีภยันตรายร้ายแรงเพียงใด.. โดย พล.อ.สนั่น มะเริงสิทธิ


   
:: เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน ::
:: เพลงภูมิแผ่นดิน ::
:: ควบคุมเพลง::
 
กิจกรรมตกปลาวันหยุด
ดำเนินการ ทุกวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ เว้นวันพระ ตั้งแต่เวลา ๐๘๐๐ - ๑๕๓๐ ขอเชิญผู้ที่ชื่นชอบ กีฬาตกปลา
 
 
อ่านสารสวนน้ำ ฯ
สวนน้ำ ร.๙ ได้จัดพิมพ์สารสวนน้ำ ฯ แจกจ่าย ผู้มาใช้บริการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ กิจกรรมสวนน้ำ ฯ และ เป็นสื่อติดต่อกับ ผู้ใช้บริการ
โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียริติ ฯ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหา
มงคงพระชนมายุครบ๘๐พรรษา ฯ
 
 
: Clip Video :
เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ สัมภาษณ์ ผู้ที่มาใช้บริการสวนน้ำ ฯ ร.๙
    
    
     
     เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ lสัมภาษณ์ สิบเอก วีรยศ จันทร์หีบ ตำแหน่ง ช่างยานยนต์ล้อ สังกัด กองพันเสนารักษ์ที่ ๒๒ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๒ พื้นที่ ข้างลาน ภูมิรักษ์ ไปทิศเหนือ ประมาณ ๑ ก.ม.
     เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ สัมภาษณ์ จ.ส.อ.สุทิน สะราคำ เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสวนน้ำ ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของ พัน.พัฒนา ๒ พื้นที่ลานดนตรี
     เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ สัมภาษณ์ จ.ส.อ.บดินทร์ บุญวาน เจ้าหน้าที่ดูแลบำรุงรักษาสวนน้ำ ฯ ในพื้นที่รับผิดชอบของ พัน.ขส.๒๒ บชร.๒ ซึ่งดำเนินการได้ดีมาโดยตลอด
     เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์สวนน้ำ ฯ สัมภาษณ์ คุณ เต็งเซีย วิทยาอนุมาส ผู้ใช้บริการสวนน้ำ ฯ
     ภาพบรรยากาศสวนน้ำบุ่งตาหลั่ว เฉลิมพระเกียรติ ร.๙ และผู้ใช้บริการ เมื่อ ตุลาคม ๒๕๔๕
 
 
 
ลานนวมินทร์
 
สาระน่ารู้
 
:: สถานที่ท่องเที่ยว::
::สุขภาพ::
เที่ยวทั่วไทย เลิกบุหรี่  
ทะเลไทย โรคหัวใจ 
แผนที่ท่องเที่ยว ข้อมูลสุขภาพ
สวนสัตว์ น.ม.
   
::สมุนไพร::
::ออกกำลัง::
สมุนไพรลานนา  การออกกำ-
สมุนไพรไทย 
ยาแผนโบราณ 
ตำรายาชาวบ้าน 

การออก

 

กำลังกายที่ถูกต้อง

  สสส.
 

การออกกำ

 
 

 

 
:: ข้อมูลทั่วไป ::
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลประกันภัย
แผนที่เส้นทาง
ร้องทุกข์
:: ห้องสมุดดิจิตอล ::
ห้องสมุด กศน.